Корисницима је од данас на порталу АПР-а доступна нова електронска услуга - еРегистрација оснивања вишечланог ДОО.  

Да би се започела електронска регистрација, потребно је, да се, најпре, у Систему за централизовано пријављивање корисника креира кориснички налог, након чега се приступа апликацији за попуњавање пријаве оснивања вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу и прилагање електронских докумената.

Инсталирањем нове АПР-ове апликације NexU омогућује се електронско потписивање пријаве и докумената, што представља завршни корак у поступку подношења пријаве.

NexU апликација не важи за МУП-ове сертификате издате пре 18.08.2014. године.

28. јун 2019. Услуга еРегистрације оснивања привремено неће бити доступна 03. јул 2019. Регионалном порталу привредних регистара приступили Република Српска и Црна Гора