Агенција за привредне регистре организује дежурне екипе за пружање помоћи око пријема консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину, које ће данас радити продужено, а сутра, 31. јула, до поноћи, када истиче рок за предају ових извештаја.

Корисници могу да шаљу питања у вези предаје консолидованих извештаја Регистру финансијских извештаја, на имејл finizvestaji@apr.gov.rs, док се захтеви за пружање техничке подршке за рад у информационом систему за састављање и достављање финансијских извештаја морају слати сервис деску, на имејл-адресу sd@apr.gov.rs.

26. јул 2019. АПР ће од 2020. године почети да води Регистар здравствених установа 05. август 2019. Од почетка године, више основаних привредних друштава, али и обрисаних, највише из принудне ликвидације