Уредбом о примени рокова у управном поступку за време ванредног стања (Сл.гласник РС, бр. 41/2020 и 43/2020) је прописано да странке неће сносити штетне последице непоступања у роковима, тако да рокови који се примењују у поступку регистрације не теку у периоду трајања ванредног стања.

 

25. март 2020. Примена рокова у поступцима регистрације за време ванредног стања 03. април 2020. Измењено радно време инфо центра