Инфо центар АПР ће од понедељка, 6. априла, примати позиве од 8 до 14 сати на телефон 011 20 23 350, као и на телефоне организационих јединица АПР-а.

Електронском поштом можете упутити питања на адресу: info@apr.gov.rs.

Регистрационе пријаве и захтеве шаљите путем поште, или поштанског оператора, на адресу: Бранкова 25, 11000 Београд.

26. март 2020. За време ванредног стања, не теку рокови прописани законима који се примењују у поступку регистрације 10. април 2020. Привреда наставља са обављањем редовних послова у АПР и у току ванредног стања