Дана 1.7.2020. године, стекли су се услови за брисање регистрованих понуђача из Регистра понуђача АПР-а који нису поднели документацију којом доказују непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке.

Регистратор Регистра понуђача ће, по службеној дужности, донети решења о брисању из Регистра, након обраде свих поднетих захтева за издавање потврде о непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке.

До доношења решења о брисању из Регистра, сви регистровани понуђачи могу поднети захтев за добијање потврде о непостојање основа за искључење из поступка јавне набавке, а након брисања могу поднети регистрациону пријаву за поновни упис понуђача у Регистар.

01. јул 2020. Обавештење за понуђаче 05. јул 2020. Обавезно ношење зaштитних маски и поштовање физичке дистанце у пословним објектима АПР-а