Да ли знате, која су права и обавезе удружења, задужбина и фондација када се региструју у Србији? На страници- Регистри/ Удружења/ Упутства је објављена брошура „Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију“.

Водич је намењен организацијама цивилног друштва у оснивању и садржи корисне информације о прописима који уређују рад и деловање удружења, задужбина и фондација, нарочито о обавези подношења финансијских извештаја (или изјава о неактивности) и обавези удружења да електронски евидентирају стварне власнике у регистрима које води Агенција за привредне регистре.

У брошури су наведене корисне информације о томе где се објављују јавни конкурси за доделу средстава, ко пружа институционалну подршку овим организација, где могу да потраже средства за финансирање пројеката, како да остваре сарадњу са органима управе и како да се укључе у процес доношења одлука у заједници.

Публикацију је припремила Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са пројектом ЕУ „Видљивост и комуницирање јавне управе“, а Агенција за привредне регистре жели да објављивањем водича пружи подршку Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом у реализацији поменутог пројекта, а својим корисницима жели да, на једном месту, пружи драгоцене информације од значаја за организовање и рад удружења, задужбина и фондација.

31. август 2020. 3. септембра 2020. године истиче рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину 11. септембар 2020. У Централну евиденцију стварних власника уписано 85 одсто регистрованих субјеката