У оквиру нове шалтер сале у згради Агенције за привредне регистре у Раковици (Улица ослобођења 1б), од данас је отворен и поштански шалтер.

Тако је грађанима из овог дела града омогућено да на једном месту заврше све административне послове у Агенцији, као и да уплате накнаде за регистрацију и изврше остале врсте плаћања на шалтеру поште.      

Кориснике подсећамо да своје регистрационе пријаве и документацију могу да шаљу и поштом на адресу Бранкова 25, 11000 Београд, али уколико желе да лично дођу у просторије Агенције, ради преузимања решења, потврда, извода и друге документације, то могу учинити у пословним просторијама Агенције на две локације у Београду и 13 организационих јединица на територији Републике Србије, у којима се примењују прописане мере заштите од корона вируса.

Радно време шалтера је од 9 до 15 сати, а испред зграде АПР-а у Раковици корисницима је на располагању бесплатан паркинг.

25. новембар 2020. Издавање нових лиценци са промењеном категоријом туристичким агенцијама- организаторима путовања 27. новембар 2020. Интернет страница и е-апликације Агенције повремено недоступне корисницима током суботе