Агенција за привредне регистре неће радити у петак, 1. јануара 2021. године, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији.

Први радни дан је у понедељак, 4. јануара 2021. године. 

30. децембар 2020. Од Нове године, АПР почиње да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, а Регистар финансијског лизинга прелази на дигитални начин рада 04. јануар 2021. АПР почиње са издавањем извода и потврда о стварним власницима