Агенција за привредне регистре неће радити за Божић, 7. јануара 2021. године, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији.

У петак, 8. јануара 2021. године, Агенција ће радити у складу са уобичајеним радним временом.

04. јануар 2021. АПР почиње са издавањем извода и потврда о стварним власницима 12. јануар 2021. Годишњи подаци о регистрованим привредним субјектима