Од успостављања Регистра финансијског лизинга до краја 2020. године било је активно 55.870 регистрованих уговора о финансијском лизингу, укупне вредности од 1,712 милијарди евра.

Током јануара ове године, регистровано је 611 уговора о финансијском лизингу, док је у 2020. години регистровано 13.573 уговора о финансијском лизингу, на основу којих су набављени предмети у вредности већој од 367 милиона евра.

Путем финансијског лизинга су, у највећем проценту, набављена путничка возила, затим теретна и друге врсте возила.

И у 2020. години, примаоци финансијског лизинга су у највећем проценту била правна лица, док су предузетници чинили тек десети њихов део.     

Од успостављања овог регистра, непокретности су предмет финансирања у 51 регистрованом активном уговору, укупне вредности од 24.624.589,49 евра.

У инфографици „Подаци из Регистра финансијског лизинга за 2020. годину” можете погледати и остале годишње податке из Регистра финансијског лизинга.

12. фебруар 2021. Нерадни дан због обележавања Дана државности 18. фебруар 2021. Обим годишњег финансијског извештаја предузетника за 2020. годину