Већ регистрована привредна друштва, представништва и огранци страних привредних друштава који се обрате АПР-у ради регистрације адресе за пријем електронске поште, то могу учинити попуњавањем регистрационе пријаве за промене регистрованих података (обавезни подаци) и додатка бр. 31.  

Предузетници треба да поднесу попуњену регистрациону пријаву промене података о предузетнику, уз додатак бр. 16.

Уз регистрациону пријаву не доставља се друга документација и ова регистрација је бесплатна.

Подсећамо, обавезу пријављивања адресе за пријем електронске поште прописује нови Закон о привредним друштвима па ће убудуће грађани бити дужни да приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање доставе своју е- мејл адресу док сви остали, већ регистровани привредни субјекти, то могу учинити најкасније до 1. октобра 2019. године.  

 
02. октобар 2018. Е- мејл обавезан податак регистрације 16. октобар 2018. Пословање економских целина у привреди у Републици Србији у 2017. години