Највећи број привредних друштава је регистрован за делатност неспецијализоване трговине на велико, рачунарско програмирање, изградњу стамбених и нестамбених зграда, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, друмски превоз терета.

Међу предузетницима преовлађујe делатност ресторана и покретних угоститељских објеката, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, фризерски и козметички салони, друмски превоз терета, одржавање и поправка моторних возила.

Листа најзаступљенијих делатности се не мења годинама, већ се мења само редослед делатности на тој листи. Ипак, у последње две године, а нарочито од појаве вируса Covid-19 и пораста броја привредних субјеката који су прешли на продају својих производа путем он-лајн трговине, порастао је и број субјеката који су, као претежну делатност, регистровали трговину на мало посредством поште или преко интернета.

За детаљније податке, погледајте инфографику- Привредни субјекти који су регистровани за трговину посредством поште и преко интернета.

12. март 2021. Замене годишњих финансијских извештаја и документације 31. март 2021. Регистровани субјекти и стварни власници