Нешто више од половине позитивног нето резултата целе привреде остварила су привредна друштва из Београдског региона. Ова друштва су остварила нето добитак у износу од 223,0 милијарде динара, који је повећан за 24,4% у односу на 2019. годину. Овај регион је забележио и највеће повећање броја запослених, па са 543.692 радника чини 44,6% укупног броја запослених у привреди.

Регион Војводине је остварио висок позитиван нето резултат од 91,1 милијарде динара, али је он за 12,7% смањен у поређењу са претходном годином.

Успешније су пословала и привредна друштва из Региона Шумадије и Западне Србије. Њихов нето добитак, у износу од 60,2 милијарде динара, на годишњем нивоу је увећан за 10,4%, а порастао је и број запослених за 7.435 радника, па су привредна друштва из овог региона запошљавала укупно 223.747 радника.

Најдинамичнији раст профитабилности је остварен код привредних друштава у Региону Јужне и Источне Србије. Позитиван нето резултат овог региона је већи 2,6 пута од прошлогодишњег и износио је 58,8 милијарди динара.

После прошлогодишњег губитка од 1,5 милијарди динара, привредна друштва из региона Косова и Метохије су исказала нето добитак у износу од 409 милиона динара.

Остале податке погледајте на инфографици- Упоредни резултати пословања привреде у 2020/ 2019. години према регионима.

24. мај 2021. Од почетка године, повећан број регистрованих уговора о финансијском лизингу 04. јун 2021. Јавна предузећа су успешније пословала у 2020. у односу на 2019. годину