Јавна предузећа су забележила успешније пословање у 2020. години у поређењу са претходном годином. Наиме, у прошлој години су остварила позитиван нето резултат од 29,6 милијарди динара и то након губитка од 3,6 милијарди динара, који су остварили у 2019. години.

Обављањем примарне делатности, јавна предузећа су реализовала 2,4 пута већи пословни резултат у поређењу са претходном годином, који је у 2020. години износио 45,8 милијарди динара.

Јавна предузећа су исказала позитиван резултат из финансирања у износу од 7,6 милијарди динара и он је већи 2,3 пута у односу на 2019. годину, док су као резултат осталих активности исказала   губитак од 15 милијарди динара, који је мањи за 34,6% у односу на 2019. годину.

Са 1.194 радника мање, настављен је тренд смањења броја запослених у јавним предузећима.

Према величини, у 2020. години је било 29 великих јавних предузећа, 97 средњих, 251 мало и 168 микро предузећа. Велика јавна предузећа су запошљавала 73.495 радника, средња 21.558, мала 17.458, а микро предузећа су имала 1.940 запослених лица. 

Велика предузећа су остварила нето резултат од 30,2 милијарде динара, средња 0,5 милијарди динара, а мала и микро предузећа остварила су негативан нето резултат и то- мала предузећа остварила су негативан резултат од 0,9 милијарди динара, а микро предузећа од 0,2 милијарде динара. 

 Остале податке можете погледати на инфографици- Финансијски резултати пословања јавних предузећа у 2020. години.    

26. мај 2021. Више од половине позитивног резултата остварила привредна друштва из Београдског региона, а регион Јужне и Источне Србије остварио најдинамичнији раст профитабилности 11. јун 2021. Годишњи извештај о пословању привреде у 2020. години