На основу обрађених података за статистичке и друге потребе, које су привредна друштва доставила Агенцији за привредне регистре, у 2020. години је 106.111 привредних друштава запошљавало 1.217.954 радника, за 3,7% више у поређењу са 2019. годином.

Привредна друштва са више од 250 запослених су у 2020. години повећала број запослених за 4,7%, тако да је 586 друштава запошљавало 523.405 радника, или 43% укупног броја запослених у привреди.

И друштва са 51-250 запослених су у протеклој години повећала број радника за 2,7%, па су запошљавала 277.026 радника.

Значајно повећање броја радника, од 4,4%, имала су и привредна друштва са 11-50 запослених, па су 10.822 друштва запошљавала 235.532 радника.

У 2020. години је за 3,1% смањен број друштава без запослених, али, ипак, ова друштва, њих 31.465, имају удео од 29,7% у укупном броју привредних друштава. Највећи број друштава без запослених je у сектору трговине на велико и мало, а према величини су у највећем делу, од 99,1%, микро друштва, али их, на основу пословних прихода и вредности укупне активе, има и међу малим, средњим и великим привредним друштвима.

Остале податке погледајте у инфографици „Привредна друштва према броју запослених радника”.    

19. август 2021. Објављена Мaпа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја 14. октобар 2021. Расте број ДОО и предузетника основаних путем сервиса еРегистрација