За девет месеци ове године, путем сервиса еРегистрација основано је 8,10% предузетника и  друштава са ограниченом одговорношћу (ДОО) од укупног броја привредних субјеката основаних од почетка године.

Порталу са еСервисима Агенције за привредне регистре приступа се преко система за централизовано пријављивање корисника Агенције. Уз помоћ корисничког налога приступа се апликацији, односно електронској пријави за оснивање предузетника и друштва са ограниченом одговорношћу (једнодомног или дводомног).

Електронска пријава оснивања може се поднети уколико подносилац има квалификовани електронски сертификат (електронски потпис), инсталирани читач електронских картица и NEXU апликацију, која омогућује електронско потписивање било којим сертификатом, а која је доступна на сајту www.apr.gov.rs.

Уз наведено, подносилац електронске пријаве треба да има било коју врсту платне картице за плаћање накнаде за електронску регистрацију оснивања, која је нижа од накнаде за регистрацију оснивања са пријавом и документацијом поднетим у папирној форми.

Електронска форма решења о оснивању, након завршеног поступка регистрације, преузима се из саме апликације путем које се подноси електронска пријава, или га подносилац може примити и путем електронске поште, уколико се Агенцији пријави адреса за пријем електронске поште.

Упоредни подаци АПР-а показују да је број корисника овог електронског сервиса АПР-а вишеструко повећан у 2020. години у односу на 2019. годину, као и да је до повећања броја електронски регистрованих оснивања друштава са ограниченом одговорношћу и предузетника дошло нарочито у периоду од избијања пандемије вируса COVID-19 и проглашења ванредног стања, односно затварања шалтера.

Наиме, за девет месеци 2019. године електронски је основано 4,40% предузетника и 3,00% ДОО од укупног броја привредних субјеката основаних у наведеном периоду те године.

На ову тему, погледајте инфографику.    

23. септембар 2021. Привредна друштва према броју запослених радника 19. октобар 2021. СТО НАЈ...привредних друштава у 2020. години