На територији Републике Србије је на почетку 2022. године регистровано 414.705 привредних субјеката и то 124.260 активних привредних друштава и 290.445 предузетника. То је за 14.059 субјеката, 2.570 привредних друштава и 11.489 предузетника, више у односу на почетак 2021. године.

У 2021. години основано је 9.635 привредних друштава, за 459 више у односу на 2020, односно за 478 више у односу на 2019. годину.

Такође, основано је и 34.378 предузетника, за 4.568 више у односу на 2020. годину, али за 2.782 мање у односу на 2019, пред-ковид годину, у којој је било основано 37.160 предузетника.

Од укупно 44.013 привредних субјеката који су основани у протеклој години, путем електронске регистрационе пријаве се основало 8,14%, односно 3.584 субјеката.

Код основаних привредних друштава, у ТОП 10 делатности спадају: неспецијализована трговина на велико, изградња стамбених и нестамбених зграда, рачунарско програмирање, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, друмски превоз терета, делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, трговина на мало посредством поште или преко интернета, инжењерске делатности и техничко саветовање, изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, консултантске делатности у области информационе технологије.

Код новооснованих предузетника, у ТОП 10 делатности спадају: делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, друмски превоз терета, делатност фризерских и козметичких салона, одржавање и поправка моторних возила, рачунарско програмирање, услуге припремања и послуживања пића, инжењерске делатности и техничко саветовање, остали непоменути специфични грађевински радови, постављање подних и зидних облога.

Из Регистра привредних субјеката је у 2021. години обрисано 7.046 привредних друштава, за 936 мање у односу на 2020. годину. Како би се исправно разумели упоредни подаци о обрисаним привредним друштвима у 2019. години, важно је подсетити да је у тој години обрисано 27.163 друштава, али је од тог броја, по службеној дужности, из регистра обрисано 24.380 привредних друштава, након поступка принудне ликвидације спроведеног код друштава која нису две узастопне године доставила финансијске извештаје, али и из других разлога прописаних Законом о привредним друштвима стекли услове за покретање овог поступка. АПР је у тој 2019. години први пут спровео поступак принудне ликвидације, тако да је у тој години број обрисаних вишеструко повећан у односу на све претходне и године које су уследиле након 2019. године, тако да ти подаци нису упоредиви.

Такође, из регистра је избрисано и 22.934 предузетника, за 882 мање у односу на 2020. годину, односно за 659 мање у односу на 2019. годину.

Код обрисаних привредних друштава, у ТОП 10 делатности спадају: неспецијализована трговина на велико, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, изградња стамбених и нестамбених зграда, друмски превоз терета, рачунарско програмирање, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, трговина аутомобилима и лаким моторним возилима, делатност рекламних агенција, остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама.

Код обрисаних предузетника, у ТОП 10 делатности спадају: делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, услуге припремања и послуживања пића, рачунарско програмирање, делатност фризерских и козметичких салона, такси превоз, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, друмски превоз терета, одржавање и поправка моторних возила, производња хлеба, свежег пецива и колача.

04. јануар 2022. Отклоњен технички проблем у вези са телефонским линијама 21. јануар 2022. У 2021. години примљено за 19 одсто више захтева у систему еГрађевинских дозвола у АПР