Заједничка регионална платформа привредних регистара БИФИДЕКС, чија је чланица и Агенција за привредне регистре, доступна је за коришћење у пуном капацитету.

Платформа БИФИДЕКС је регионална платформа за аналитику пословних и финансијских података о привредним друштвима у региону Западног Балкана, која омогућава приступ статусним и финансијским подацима 1,5 милиона правних и физичких лица из званичних регистара у Србији, Северној Македонији, Албанији, Црној Гори и Босни и Херцеговини (Република Српска).

Преко платформе www.bifidex.com корисници могу да анализирају тржиште у региону по различитим привредним гранама и финансијским параметрима, да пореде финансијске перформансе изабраних привредних друштава, а омогућено је и добијање интегралних информација о повезаности физичких и правних лица у региону.

Подаци из званичних регистара добијају се у реалном времену, доступни су на свим званичним језицима земаља чланица  платформе, као и на енглеском, док је финансијска аналитика омогућена у валутама које су у употреби у региону, као и у еврима.

БИФИДЕКС омогућава и услугу обавештавања заинтересованих корисника о променама података у изабраним компанијама и о њиховим овлашћеним лицима, а на основу промена извшених у званичним регистрима.

Поред претраге са основним подацима о физичким и правним лицима, која је бесплатна, сваки нови регистровани корисник БИФИДЕX-а добија и бесплатну промотивну годишњу претплату за коришћење одређених услуга, након које су доступне и комерцијалне претплате.

БИФИДЕКС платформа је покренута 2017. године, као регионална иницијатива са циљем повећања транспарентности, правне сигурности и олакшања пословања на ширем тржишту Западног Балкана. Ову иницијативу су подржале владе земаља чији привредни регистри учествују у раду платформе, која је развијена и финансирана средствима подршке Европске банке за обнову и развој и (ЕБРД) и Фонда за добро управљање Уједињеног Краљевства (УК ГГФ).

Уз регионално повезивање и пружање података преко БИФИДЕКС платформе, Агенција за привредне регистре пружа услугу издавања података из својих регистара и наставља да унапређује остале услуге према корисницима, кроз даљу дигитализацију и увођење нових сервиса за подршку пословању у Србији.

29. април 2022. Истиче рок за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја 27. мај 2022. Законска обавеза понуђача да имају регистрованог законског заступника