Агенција за привредне регистре је у октобру ове године смањила потрошњу електричне енергије у својим пословним просторијама у Бранковој улици бр. 25 за око 27 одсто и у улици Ослобођења 1б (зграда архиве) за чак 70,35 одсто у односу на исти месец прошле године.

Ово смањење у потрошњи електричне енергије остварено је применом мера штедње, које су спроведене у пословним просторијама Агенције и поред повећања обима посла, односно броја примљених предмета, који је у октобру био већи за 7,50 одсто у односу на октобар 2021. године.  

     

18. новембар 2022. Регистрација установа културе почиње данас у Агенцији