У Регистру привредних субјеката је на почетку 2023. године регистровано укупно 435.257 привредних субјеката на територији Републике Србије, за  20.552 више него на почетку 2022. године.

У току 2022. године је регистровано оснивање 11.241 привредног друштва и 41.628 предузетника, за 16,70% више друштава и 21,08% више предузетника у поређењу са 2021. годином, у којој је основано 9.635 друштава и 34.378 предузетника.

Према регистрованим делатностима, највећи број друштава и предузетника основаних у 2022. години регистрован је за неспецијализовану трговину на велико, рачунарско програмирање, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, изградњу стамбених и нестамбених зграда и друмски превоз терета, као и за делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, фризерских и козметичких салона...     

Из регистра је у току 2022. године избрисано 8.416 привредних друштава и 24.026 предузетника, за 19,40% више друштава и 4,80% више предузетника у поређењу са 2021. годином, у којој је из регистра избрисано 7.046 друштава и 22.934 предузетника.

Према регистровани делатностима, највећи број обрисаних друштава имао је регистровану делатност неспецијализоване трговине на велико, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, изградњу стамбених и нестамбених зграда.

Највећи број обрисаних предузетника био је регистрован за делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, услуге припремања и послуживања пића, делатност фризерских и козметичких салона, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, такси превоз, трговину на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном...

05. јануар 2023. Нове накнаде за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР 16. јануар 2023. Пуштање у рад електронске идентификације eID за приступ електронским услугама Агенције за привредне регистре (АПР)