Електронски сервиси „еРегистрација оснивања привредног друштва”, „еРегистрација оснивања предузетника” и „еРегистрација понуђача” неће бити доступни корисницима од данас, 12. маја, у 13,30 сати, због успостављања нових сервиса на порталу Агенције за привредне регистре. Када ће сервиси поново бити доступни, Агенција ће благовремено обавестити кориснике.

На свом порталу, Агенција ће покренути нову електронску услугу за регистрацију оснивања привредних друштава, која ће омогућити подношење пријава путем посебних апликација.

Подношење пријава за оснивање привредних друштава у електронској форми, од 17. маја 2023. године, биће искључиви начин подношења пријава за следећа привредна друштва:

  • друштво с ограниченом одговорношћу (ДОО),
  • ортачко друштво (ОД),
  • акционарско друштво (АД) и
  • командитно друштво (КД).

За наведена друштва, електронска регистрација оснивања биће обавезан начин подношења пријаве, у складу са чланом 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021). На основу наведеног прописа, АПР ће примати пријаве за регистрацију оснивања ових друштава искључиво у електронској форми, а одбацивати пријаве које буду поднете у папирној форми, почевши од 17. маја.

Напомињемо да се обавезна електронска регистрација не односи на оснивање предузетника, задруге, задружног савеза, јавног предузећа, представништва или огранка страног привредног друштва, тако да ће подносиоци пријава за оснивање ових правних форми имати могућност избора између два начина подношења пријаве- у папирној или електронској форми.

Овде можете преузети водич "У сусрет обавезној електронској пријави за регистрацију оснивања привредних друштава".

Ова новина се не односи на већ регистроване привредне субјекте, већ само на привредна друштва која се оснивају почевши од 17. маја 2023. године.

27. април 2023. Рок за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја истиче 3. маја 17. мај 2023. Пуштен у рад нови електронски сервис за регистрацију оснивања привредних субјеката