Обавештавамо кориснике да је дана 5.08.2023. године ступио на снагу нови Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС", бр. 63/2023), чиме је престао да важи стари Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС", бр. 42/2016). Правилник је објављен на страници Прописи / Правилници.

 

27. јул 2023. Истиче рок за достављање документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај 09. август 2023. Пословање привреде посматрано према величини привредних друштава