Агенцији за привредне регистре се претходних дана обратио један број понуђача, који су регистровани у Регистру понуђача, са пријавама за поновни упис у овај регистар. Тим поводом, Агенција упућује све заинтересоване на Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, којим није прописана обавеза поновног уписа у Регистар понуђача који води Агенција, већ се ова законска обавеза односи на обнову пријаве на Порталу јавних набавки, којим управља Канцеларија за јавне набавке.

Више о овој обавези можете прочитати на Порталу јавних набавки (https://jnportal.ujn.gov.rs/).

05. јануар 2024. АПР неће радити другог дана Божића - 8. јануара 12. јануар 2024. АПР објавио обавештења привредним друштвима код којих су се стекли разлози за принудну ликвидацију