Агенција подсећа издаваче медија да су дужни да до 4. фебруара 2024. године региструју податке о медију који су прописани чланом 47. став 1. тач. 2) и 8) Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 92/2023).

До наведеног рока, издавачи медија треба да региструју податке који су предмет уписа у Регистру медија, а нарочито податке о главном уреднику медија и документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, уз податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава, као и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу.

Уколико су ови подаци о медију већ регистровани и уколико су ажурни, издавач медија нема обавезу да подноси нову регистрациону пријаву за поновни упис ових података у Регистар.

Уколико издавач не региструје наведене податке у законском року, надлежни регистратор ће избрисати медиј из регистра по службеној дужности, у складу са чланом 154. став 2. Закона о јавном информисању и медијима.

На интернет страници Агенције, у Регистру медија, у одељку - О Регистру, омогућен је увид у списак медија који нису испунили своју обавезу да региструју податке прописане Законом о јавном информисању и медијима.

12. јануар 2024. АПР објавио обавештења привредним друштвима код којих су се стекли разлози за принудну ликвидацију 31. јануар 2024. Доступна апликација за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2023. годину