Агенција за привредне регистре обавештава обвезнике ревизије да у понедељак, 1. јула 2024. године, истиче рок за достављање документације уз редован годишњи финансијски извештај (РГФИ) за 2023. годину.

Документацију из члана 45. Закона о рачуноводству могуће је поднети само након јавног објављивања РГФИ за 2023. годину као потпуног и рачунски тачног, креирањем и достављањем новог захтева путем Посебног информационог система Агенције:

Документација уз РГФИ“ или

Кориговани РГФИ са документацијом“ уколико су вршене измене у односу на јавно објављени РГФИ.

Наведене захтеве је могуће доставити и након 1. јула, а најкасније до краја 2024. године, у ком случају се основна накнада увећава за 3.000 динара услед неблаговременог достављања.

Обвезници ревизије којима је РГФИ јавно објављен као непотпун и рачунски нетачан или је јавно објављена информација да извештај не може бити објављен услед неплаћене накнаде, имају могућност да до краја године  понове поступак достављања РГФИ заједно са документацијом, путем захтева „РГФИ и документација“, уз плаћање увећане накнаде услед кашњења у достављању РГФИ, односно документације. Такође, поменути захтев, путем система, треба да креирају и доставе и они обвезници ревизије који још увек нису доставили РГФИ.

Детаљне информације о подношењу наведених врста захтева обвезници могу прочитати на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја. За решавање конкретних питања, обвезници ревизије се могу обратити на следеће мејл адресе:

finizvestaji@apr.gov.rs- за додатна питања и објашњења у вези са достављањем документације;

sd@apr.gov.rs - ради решавања питања у вези са приступом Посебном информационом систему Агенције, као и потписивањем захтева, односно документације.

14. јун 2024. Објављен Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину, са основним налазима о пословању правних лица и предузетника 09. јул 2024. Привреда у 2023. години остварила позитивне резултате послујући профитабилно девету годину заредом