Порастао број еРегистрација оснивања ДОО и предузетника током ванредног стања

Позитивно пословање свих сектора у 2019. години

Пословање привреде у 2019. години

Предузетници који су регистровали прекид обављања делатности од 01.01. до 11.04.2020.