Подаци из Регистра финансијског лизинга за 2020. годину

Централна евиденција обједињених процедура- систем за издавање еГрађевинских дозвола

Број регистрованих заложних права и вредност обезбеђених потраживања

Подаци о основаним и обрисаним привредним субјектима у 2020.