Повећава се број регистрованих привредних субјеката

Регистрован већи број предмета набављених на основу уговора о финансијском лизингу

Више захтева у Централној евиденцији обједињене процедуре за издавање е-Дозвола у грађевинарству

Мање регистрованих заложних права у првој половини 2023. године