"Стопа преживљавања" привредних субјеката

Регистровани субјекти и стварни власници

Привредни субјекти који су регистровани за трговину посредством поште и преко интернета

Привредни субјекти регистровани за ИКТ делатности у 2020. и 2019. години