Пословање непрофитних институција у 2020. години

Солвентност привредних друштава у 2020. години

Већа профитабилност, али и задуженост привредних друштава у 2020. години

Пораст регистрованих уговора о финансијском лизингу