Пословање привредних друштава у 2023. години

Заложним правима регистрованим у 2023. години обезбеђена потраживања већа од 21 милијарде евра

Учешће жена и мушкараца у привредним субјектима

Повећава се број регистрованих привредних субјеката