Председник Управног одбораВелибор Самарџић, дипл. правник из Београда, именован је за председника Управног одбора решењем Владе 24 број 119-2049/2019, од 27.02.2019. године, објављеним у „Службеном гласнику РС”, број 13/19, од 28.02.2019.

Чланови Управног одбора:

  • Радиша Драгојевић, дипл. политиколог из Петровца на Млави (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-9941/2020 од 03.12.2020. године, „Службени гласник РС“, број 146/20); 
  • Мирјана Бауцал Мркић, дипл. правник из Београда (именована је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-535/2018 од 18.01.2018. године, „Службени гласник РС”, број 5/18);
  • Тања Пушоња, дипл. дефектолог из Београда (именована је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-6110/2018 од 28.06.2018. године, „Службени гласник РС”, број 50/18);
  • Зоран Драгићевић, дипл. инжењер пољопривреде из Београда (именован је за члана Управног одбора решењем Владе 24 број 119-8553/2017 од 14.09.2017. године, „Службени гласник РС”, број 83/17).