Позивни центар за грађевинске дозволе

За правна питања и подршку у вези спровођења обједињене процедуре можете се обратити на електронску адресу gradjevinski.poslovi@mgsi.gov.rs.

За техничку и оперативну подршку корисничког система можете се обратити на електронску адресу CEOP-APR@apr.gov.rs, као и на бројеве телефона 011 635 9798 и 011 635 9799.