Позивни центар за грађевинске дозволе

За техничку и оперативну подршку корисничког система можете се обратити на електронску адресу CEOP-APR@apr.gov.rs, као и на бројеве телефона 011 635 9798 и 011 635 9799.