Позивни центар за грађевинске дозволе

За правна питања и подршку у вези спровођења обједињене процедуре можете се обратити на електронску адресу gradjevinski.poslovi@mgsi.gov.rs.

За техничку и оперативну подршку корисничког система можете се обратити на: CEOP-APR@apr.gov.rs.