Pozivni centar za građevinske dozvole

Za tehničku i operativnu podršku korisničkog sistema možete se obratiti na elektronsku adresu CEOP-APR@apr.gov.rs, kao i na brojeve telefona 011 635 9798 i 011 635 9799.