О Регистру здравствених установа и Јединственој евиденцији субјеката у здравству

Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, који су установљени Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), водиће Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Регистар здравствених установа почеће са радом 11. октобра 2020. године.

До почетка рада Регистра, здравствене установе ће се и даље регистровати у надлежним привредним судовима.

Регистар здравствених установа ће бити електронска, централна, јавна база података о регистрованим здравственим установама које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.

Јединствену евиденцију субјеката у здравству ће чинити обједињени подаци о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.