Аутоматизовано праћење промена и преузимања података из статусних регистара Агенције за привредне регистре реализовано је путем веб-сервиса за праћење промена и преузимање података из регистара Агенције који годинама успешно користи велики број корисника – државни органи, без накнаде, а банкарски сектор и други привредни субјекти, уз плаћање прописане накнаде.

Веб-сервисом су обухваћени сви јавно доступни подаци у статусним регистрима Агенције (привредна друштва, предузетници, удружења, спортска удружења, задужбине и фондације, стечајне масе итд), с тим да Агенција има развијен и посебан веб-сервис који омогућава континуирани приступ и преузимање података и из Централне евиденције стварних власника. Подаци из Регистра финансијских извештаја и других регистара Агенције још нису расположиви на овај начин.

Оба наведена веб-сервиса имају две основне методе – једна омогућава праћење свих промена у задатом временском периоду (у пракси најчешће на дневном нивоу), а друга омогућава преузимање одабраних група података за одређени матични број.

Основна намена веб-сервиса за праћење промена и преузимање података из регистара Агенције је редовно праћење промена података о постојећим пословним партнерима и клијентима, при чему се обим преузетих података, а тиме и трошкови, могу подешавати према потребама и могућностима корисника.

Накнада за коришћење веб-сервиса обрачунава се на крају сваког месеца, под условима прописаним Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР.

Kоришћење овог веб-сервиса се обавезно регулише потписивањем типског Уговора о преузимању података путем веб-сервиса.

Детаљније информације о овом веб-сервису и условима његовог коришћења можете добити упућивањем мејла Одељењу за испоруке података Агенције, на адресу: apr-podaci@apr.gov.rs.