Automatizovano praćenje promena i preuzimanja podataka iz statusnih registara Agencije za privredne registre realizovano je putem veb-servisa za praćenje promena i preuzimanje podataka iz registara Agencije koji godinama uspešno koristi veliki broj korisnika – državni organi, bez naknade, a bankarski sektor i drugi privredni subjekti, uz plaćanje propisane naknade.

Veb-servisom su obuhvaćeni svi javno dostupni podaci u statusnim registrima Agencije (privredna društva, preduzetnici, udruženja, sportska udruženja, zadužbine i fondacije, stečajne mase itd), s tim da Agencija ima razvijen i poseban veb-servis koji omogućava kontinuirani pristup i preuzimanje podataka i iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika. Podaci iz Registra finansijskih izveštaja i drugih registara Agencije još nisu raspoloživi na ovaj način.

Oba navedena veb-servisa imaju dve osnovne metode – jedna omogućava praćenje svih promena u zadatom vremenskom periodu (u praksi najčešće na dnevnom nivou), a druga omogućava preuzimanje odabranih grupa podataka za određeni matični broj.

Osnovna namena veb-servisa za praćenje promena i preuzimanje podataka iz registara Agencije je redovno praćenje promena podataka o postojećim poslovnim partnerima i klijentima, pri čemu se obim preuzetih podataka, a time i troškovi, mogu podešavati prema potrebama i mogućnostima korisnika.

Naknada za korišćenje veb-servisa obračunava se na kraju svakog meseca, pod uslovima propisanim Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR.

Korišćenje veb-servisa se obavezno reguliše potpisivanjem tipskog Ugovora o preuzimanju podataka putem veb-servisa.

Detaljnije informacije o ovom veb-servisu i uslovima njegovog korišćenja možete dobiti upućivanjem mejla Odeljenju za isporuke podataka Agencije, na adresu: apr-podaci@apr.gov.rs.