Јавне набавке услуга: ЈНМВ 01/01-19 Одржавање возила за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 10.01.2019 08:48
Конкурсна документација 10.01.2019 08:48
Додатне информације или појашњења 1 11.01.2019 10:15
Одлука о додели уговора 25.01.2019 02:01
Обавештење о закљученом уговору 04.02.2019 02:32