Јавне набавке услуга: ЈНОП 01/01-19 Услуге обезбеђења - физичко - техничка заштита лица и имовине у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 16.01.2019 03:38
Конкурсна документација 16.01.2019 03:38
Измена и допуна конкурсне документације 31.01.2019 11:04
Измењена конкурсна документација 31.01.2019 11:05
Одлука о додели уговора 19.02.2019 02:50
Обавештење о закљученом уговору 06.03.2019 09:56