Јавне набавке услуга: ЈНМВ 08/02-19 - Услуге ваздушног превоза и хотела за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 28.02.2019 10:01
Конкурсна документација 28.02.2019 10:01
Одлука о додели уговора 19.03.2019 01:21
Обавештење о закљученом уговору 27.03.2019 11:42