Јавне набавке услуга: ЈНМВ 07/02-19 - Праћење рада инсталација и опреме у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 13.03.2019 03:06
Конкурсна документација 13.03.2019 03:06
Одлука о додели уговора 22.03.2019 08:32
Обавештење о закљученом уговору 22.03.2019 01:08