Јавне набавке услуга: ЈНМВ 04/02-19 Одржавање система противпожарне заштите у пословним објектима Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 20.03.2019 10:27
Конкурсна документација 20.03.2019 10:27
Обавештење о измени конкурсне документације 26.03.2019 02:20
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 26.03.2019 02:23
Одлука о додели уговора 03.04.2019 09:46