Јавне набавке добара: ЈНМВ 10/-03-19 Деривати нафте за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 25.03.2019 02:19
Конкурсна документација 25.03.2019 02:19
Додатне информације или појашњења 1 28.03.2019 12:01
Одлука о додели уговора 04.04.2019 03:07
Обавештење о закљученом уговору 22.04.2019 11:41