Јавне набавке услуга: ЈНМВ 12/03-19 - Друмски превоз за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 26.03.2019 11:52
Конкурсна документација 26.03.2019 11:52
Одлука о додели уговора 10.04.2019 12:35
Обавештење о закљученом уговору 22.04.2019 02:37