Јавне набавке добара: ЈНМВ 05/02-19 - Канцеларијски намештај за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 09.04.2019 12:40
Конкурсна документација 09.04.2019 12:40
Обавештење о измени конкурсне документације 10.04.2019 12:03
Измењена Конкурсна документација 10.04.2019 12:03
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 10.04.2019 12:03
Додатне информације или појашњења 1 12.04.2019 01:30
Одлука о додели уговора 03.05.2019 09:00
Обавештење о закљученом уговору 22.05.2019 10:34