Јавне набавке добара: ЈНМВ 09/02-19 - Систем за видео надзор за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуда 09.04.2019 12:44
Конкурсна документација 09.04.2019 12:45
Одлука о обустави поступка 19.04.2019 09:43
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 25.04.2019 09:37