Јавне набавке услуга: ЈНОП 05/05-19 - Одржавање хардверске опреме за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 04.06.2019 12:18
Конкурсна документација 04.06.2019 12:18
Одлука о додели уговора 10.07.2019 01:58
Обавештење о закљученом уговору 16.07.2019 11:21