Јавне набавке услуга: ЈНМВ 15/06-19 Услуге мобилне телефоније за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 20.06.2019 02:25
Конкурсна документација 20.06.2019 02:26
Одлука о додели уговора 02.07.2019 10:09
Обавештење о закљученом уговору 12.07.2019 09:10