Јавне набавке радова: Радови на санацији терасе на пословном објекту Архива Агенције у ул. Ослобођења бб у Београду


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 02.07.2019 02:42
Конкурсна документација 02.07.2019 02:42
Одлука о додели уговора 30.07.2019 02:32
Обавештење о закљученом уговору 12.08.2019 02:03