Јавне набавке добара: ЈНОП 09/07-19 Рачунарска опрема (хардвер) за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 24.07.2019 02:42
Конкурсна документација 24.07.2019 02:42
Додатне информације или појашњења 1 09.08.2019 01:31
Обавештење о измени Конкурсне документације 09.08.2019 03:00
Измењена Конкурсна документација 09.08.2019 03:00
Одлука о додели уговора 30.08.2019 01:48
Одлука о обустави поступка 30.08.2019 01:50
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 12.09.2019 02:54
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 12.09.2019 02:56
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 12.09.2019 03:00
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 12.09.2019 03:01
Обавештење о закљученом уговору за партију 7 12.09.2019 03:01
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 13.09.2019 12:10
Обавештење о обустави поступка за партију 6 13.09.2019 01:10
Обавештење о закљученом уговору за партију 8 18.09.2019 02:56