Јавне набавке добара: ЈНМВ 19/07-19 Тонери за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 30.07.2019 03:16
Конкурсна документација 30.07.2019 03:16
Додатне информације или појашњења 05.08.2019 03:04
Одлука о додели уговора 15.08.2019 10:08
Обавештење о закљученом уговору 30.08.2019 03:28