Јавне набавке добара: ЈНМВ 20/07-19 Канцеларијски материјал за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 01.08.2019 02:22
Конкурсна документација 01.08.2019 02:23
Одлука о обустави поступка 15.08.2019 10:48
Обавештење о обустави поступка 21.08.2019 10:07