Јавне набавке услуга: ЈНОП 08/06-19 - Услуге успостављања пуне интероперабилности између Регистра просторних јединица, Адресног регистра и регистара које води Агенција за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 19.08.2019 09:58
Конкурсна документација 19.08.2019 09:58
Прилог 1 Конкурсне документације 19.08.2019 09:58
Додатне информације или појашњења 16.09.2019 09:45
Одлука о додели уговора 24.09.2019 08:49
Обавештење о закљученом уговору 03.10.2019 01:21