Јавне набавке добара: JNMV 21/08-19 Канцеларијски материјал за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 21.08.2019 02:59
Конкурсна документација 21.08.2019 02:59
Одлука о додели уговора 02.09.2019 02:22
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 12.09.2019 09:09
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 12.09.2019 09:11