Јавне набавке услуга: ЈНМВ 22/09-19 Услге оглашавања у штампаним медијима за потребе Агенције за привредне регистре


Назив Датум објаве Преузимање
Позив за подношење понуде 12.09.2019 03:25
Конкурсна документација 12.09.2019 03:26
Додатне информације или појашњења 1 16.09.2019 12:41
Одлука о додели уговора 20.09.2019 03:09
Обавештење о закљученом уговору 27.09.2019 01:26